Włóka łąkowo-polowa

DANE TECHNICZNE

Włóka łąkowo-polowa 4,0 m 5,0 m 6,0 m 8,0 m
Rozkladanie Ręczne Hydrauliczne
Rzędy 4
Cylindry II
Masa 540 kg 622 kg 735 kg 910 kg

 

 

Klesberg Sp. Z o.o.
Aleja "Solidarności" 68/121
00-240 Warszawa

Telefon: +48 780 160 713
Email: info@klesberg.com

REGON: 368228086
NIP: 5252721693
KRS: 0000693490

Kapitał zakładowy: 200 000 zł

ODDZIAŁ GŁÓWNY

Klesberg Sp. Z o.o.
Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród

Klesberg

Klesberg malarnia proszkowa