Widły do kamieni

DANE TECHNICZNE

Widły do kamieni 1,2 m
1,4 m
1,6 m
1,8 m
Szerokość 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm
Wysokość 600 mm
Głębokość 1100 mm
Zęby 1100 mm
Ramka wykonana z profila 80x80x5

 

Klesberg Sp. Z o.o.
Aleja "Solidarności" 68/121
00-240 Warszawa

Telefon: +48 780 160 713
Email: info@klesberg.com

REGON: 368228086
NIP: 5252721693
KRS: 0000693490

Kapitał zakładowy: 200 000 zł

ODDZIAŁ GŁÓWNY

Klesberg Sp. Z o.o.
Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród

Klesberg

Klesberg malarnia proszkowa