Ścielarka i rozwijak bel siana i słomy

DANE TECHNICZNE

Ścielarka i rozwijak bel siana i słomy RS 01
Wyrzut 4-5 m
Zapotrzebowanie hydrauliczne 180 bar i 40 l/min
Szerokość 1200 mm-1400 mm lub 1600 mm
Mocowanie Przykręcane
Masa 560 kg

 

Klesberg Sp. Z o.o.
Aleja "Solidarności" 68/121
00-240 Warszawa

ODDZIAŁ GŁÓWNY

Klesberg Sp. Z o.o.
Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród

Telefon: +48 780 160 713
Email: info@klesberg.com

REGON: 368228086
NIP: 5252721693
KRS: 0000693490

Kapitał zakładowy: 200 000 zł