Rozściełacz

DANE TECHNICZNE

Rozściełacz GTH-SIR
Wyrzut do 5m
Zapotrzebowanie hydrauliczne 180 bar i 40 l/min
Szerokość 1,3 m
Objętość 1,2m3
Mocowanie Przykręcane
Masa 400 kg

Klesberg Sp. Z o.o.
Aleja "Solidarności" 68/121
00-240 Warszawa

Telefon: +48 780 160 713
Email: info@klesberg.com

REGON: 368228086
NIP: 5252721693
KRS: 0000693490

Kapitał zakładowy: 200 000 zł

ODDZIAŁ GŁÓWNY

Klesberg Sp. Z o.o.
Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród

Klesberg

Klesberg malarnia proszkowa